Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1755

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zespół może opracować zadania praktyczne na podstawie akt spraw lub innych materiałów zakwalifikowanych przez zespół na potrzeby egzaminu. Do zadań praktycznych zespół dołącza opis istotnych zagadnień występujących w zadaniach.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu przewodniczący zespołu przekazuje przewodniczącemu komisji, za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Szkoły, w sposób uniemożliwiający ujawnienie, opracowane zadania praktyczne wraz z materiałami na część pisemną egzaminu i opisami istotnych zagadnień występujących w zadaniach oraz zestawy kazusów na część ustną egzaminu. Przekazanie wymaga sporządzenia protokołu, w którym wskazuje się także sposób i miejsce przechowywania w Krajowej Szkole dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2. Opracowane przez zespół zadania praktyczne wraz z materiałami na część pisemną egzaminu i opisami istotnych zagadnień występujących w zadaniach oraz zestawy kazusów na część ustną egzaminu przechowuje się w Krajowej Szkole w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie. Dostęp do nich wymaga upoważnienia przewodniczącego komisji.";

3) w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego oraz dyplomu złożenia egzaminu prokuratorskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3–5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [WZÓR – DYPLOM ZŁOŻENIA EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 września 2021 r. (poz. 1755)

Załącznik nr 1

WZÓR - DYPLOM ZŁOŻENIA EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR – DYPLOM ZŁOŻENIA EGZAMINU PROKURATORSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - DYPLOM ZŁOŻENIA EGZAMINU PROKURATORSKIEGO


Załącznik 3. [OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ORAZ DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU PROKURATORSKIEGO]

Załącznik nr 3

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ORAZ DYPLOMU ZŁOŻENIA EGZAMINU PROKURATORSKIEGO

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny dwutonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach;

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym, w dwóch kolorach;

6) dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

7) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku - strona z danymi personalnymi:

1) druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

3. Zabezpieczenia w druku - pozostałe strony:

BRAK.

Dziennik Ustaw