Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 127

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zakresu danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych przyznanych w danym miesiącu.

§ 2. [Zbiorcze zestawienie świadczeń ratowniczych przyznanych w danym miesiącu]

Zbiorcze zestawienie świadczeń ratowniczych przyznanych w danym miesiącu zawiera:

1) dane dotyczące świadczeniobiorcy:

a) numer świadczeniobiorcy w przekazywanym zestawieniu,

b) pierwsze imię,

c) drugie imię,

d) nazwisko,

e) datę urodzenia,

f) numer PESEL (jeśli nadano ten numer),

g) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu (jeśli nie nadano numeru PESEL),

h) adres miejsca zamieszkania:

- nazwę ulicy,

- numer domu,

- numer lokalu,

- kod pocztowy,

- miejscowość,

- gminę/dzielnicę,

- powiat,

- województwo,

- nazwę państwa zamieszkania świadczeniobiorcy,

i) adres do korespondencji:

- nazwę ulicy,

- numer domu,

- numer lokalu,

- kod pocztowy,

- miejscowość,

- gminę/dzielnicę,

- województwo,

- nazwę państwa zamieszkania świadczeniobiorcy,

j) informację o sposobie wypłaty świadczenia ratowniczego (w zależności od wyboru dokonanego przez świadczeniobiorcę: 1 - na rachunek bankowy, 2 - na adres zamieszkania, 3 - na adres do korespondencji),

k) numer konta bankowego,

l) nazwę banku;

2) dane dotyczące organu przyznającego świadczenie ratownicze:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres:

- nazwę ulicy,

- numer budynku,

- numer lokalu,

- kod pocztowy,

- miejscowość,

d) dane organu przyznającego świadczenie ratownicze:

- imię,

- nazwisko,

- stanowisko służbowe;

3) pozostałe dane:

a) kwotę przyznanego świadczenia ratowniczego,

b) datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego,

c) numer wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego nadany przez organ przyznający świadczenie ratownicze podczas rejestracji tego wniosku,

d) numer decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego,

e) datę wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego,

f) datę, od której przyznano prawo do świadczenia ratowniczego,

g) czas czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych będącego podstawą przyznania świadczenia ratowniczego - podany w latach, miesiącach i dniach.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-19
  • Data wejścia w życie: 2022-02-01
  • Data obowiązywania: 2022-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw