Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 128

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH0400112)), obejmujący obszar 1392,02 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 128)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

578408,27

455623,21

2

578370,24

455675,07

3

578377,15

455740,76

4

578359,86

455785,71

5

578311,46

455844,48

6

578214,65

455899,80

7

578093,64

455927,46

8

578003,75

455975,86

9

577955,35

456038,10

10

577931,15

456204,05

11

577913,86

456287,03

12

577886,20

456428,78

13

577785,94

456695,00

14

577727,16

456784,89

15

577709,87

456847,13

16

577709,87

456930,10

17

577723,70

457020,00

18

577734,08

457092,60

19

577713,33

457210,15

20

577658,01

457289,67

21

577595,78

457441,80

22

577516,26

457597,38

23

577457,48

457669,99

24

577405,62

457690,73

25

577336,48

457808,28

26

577250,04

458071,04

27

577146,32

458337,26

28

577142,86

458461,73

29

577160,15

458527,42

30

577142,86

458582,74

31

577070,26

458610,40

32

577004,57

458638,06

33

576918,13

458807,47

34

576859,36

458925,02

35

576766,01

459039,11

36

576679,57

459146,29

37

576627,71

459225,81

38

576551,65

459312,25

39

576541,27

459360,65

40

576527,45

459426,34

41

576492,87

459457,46

42

576434,10

459495,49

43

576354,58

459592,30

44

576292,34

459702,93

45

576271,60

459775,54

46

576223,19

459858,52

47

576209,36

460024,47

48

576143,67

460190,42

49

576050,32

460311,43

50

575967,35

460411,70

51

575887,83

460477,39

52

575808,31

460601,85

53

575704,59

460715,95

54

575524,80

460854,24

55

575317,36

460992,54

56

575123,74

461103,18

57

575020,02

461179,24

58

574850,61

461327,91

59

574726,14

461462,75

60

574591,30

461580,30

61

574515,24

461694,39

62

574418,44

461905,29

63

574342,37

462105,82

64

574326,67

462152,94

65

574293,97

462251,03

66

574214,45

462368,58

67

574131,47

462496,51

68

574049,59

462627,95

69

574000,09

462707,41

70

573778,36

462918,90

71

573640,52

463098,09

72

573478,02

463288,25

73

573239,46

463488,78

74

573045,85

463658,19

75

572962,87

463749,81

76

572826,14

463902,02

77

572689,74

464055,79

78

572671,83

464084,72

79

572584,99

464034,48

80

572559,39

464010,33

81

572530,82

463983,40

82

572529,68

463982,00

83

572515,19

463968,17

84

572511,65

463964,81

85

572369,42

463829,14

86

572182,02

463677,74

87

572049,90

463907,44

88

571862,89

464287,55

89

571790,72

464435,38

90

571769,55

464520,05

91

571740,45

464628,53

92

571698,12

464758,17

93

571605,51

465057,15

94

571280,19

465073,90

95

571320,61

464868,28

96

571355,18

464681,58

97

571393,22

464512,17

98

571441,62

464297,81

99

571453,40

464245,74

100

571371,89

464187,86

101

571307,10

464142,58

102

571299,49

464139,06

103

571268,27

464117,18

104

571245,50

464101,23

105

571164,36

464208,23

106

571146,53

464235,81

107

571133,77

464259,12

108

571063,11

464324,26

109

570946,70

464154,92

110

570755,65

464215,11

111

570704,10

463952,10

112

570691,91

463895,12

113

570682,46

463850,92

114

570650,93

463703,55

115

570635,29

463656,22

116

570646,10

463613,11

117

570647,23

463607,21

118

570650,65

463598,12

119

570540,82

463553,98

120

570528,66

463519,92

121

570512,78

463474,94

122

570504,84

463411,44

123

570488,97

463363,82

124

570488,97

463318,84

125

570502,20

463295,02

126

570531,30

463271,21

127

570515,43

463202,42

128

570748,26

463091,29

129

570750,91

463146,86

130

570705,93

463191,84

131

570676,82

463244,75

132

570642,43

463308,25

133

570642,43

463374,40

134

570655,66

463422,02

135

570729,74

463435,25

136

570832,93

463596,65

137

571012,84

463744,82

138

571092,22

463773,92

139

571388,55

463533,15

140

571475,87

463464,36

141

571654,86

463391,39

142

571724,73

463374,30

143

571767,90

463271,25

144

571771,12

463263,57

145

571798,72

463219,60

146

571798,99

463219,17

147

571805,00

463209,15

148

571811,77

463197,86

149

571811,78

463197,84

150

571831,68

463164,66

151

571859,58

463118,67

152

571892,46

463065,97

153

571949,41

462978,01

154

571960,24

462961,29

155

572029,26

462852,71

156

572102,48

462695,94

157

572136,50

462636,22

158

572183,18

462557,77

159

572216,04

462518,82

160

572187,90

462492,98

161

572217,28

462454,85

162

572224,17

462445,91

163

572256,98

462411,53

164

572318,71

462338,78

165

572353,10

462299,29

166

572365,87

462284,62

167

572402,47

462245,02

168

572415,02

462221,27

169

572447,52

462177,38

170

572473,27

462142,29

171

572494,84

462118,04

172

572495,89

462116,20

173

572499,66

462109,63

174

572510,74

462090,28

175

572522,54

462075,99

176

572539,45

462055,52

177

572552,93

462020,84

178

572568,45

462009,74

179

572610,30

461952,81

180

572653,22

461905,47

181

572679,24

461925,84

182

572824,26

461781,08

183

572867,38

461747,61

184

572874,80

461750,70

185

572921,77

461699,46

186

572952,28

461666,18

187

572979,41

461638,98

188

573014,44

461603,88

189

573046,79

461571,45

190

573091,63

461538,60

191

573120,10

461533,04

192

573172,47

461478,45

193

573182,80

461481,05

194

573159,38

461450,35

195

573197,58

461427,43

196

573240,37

461409,20

197

573291,13

461393,72

198

573377,65

461352,41

199

573438,60

461317,91

200

573487,42

461311,55

201

573524,35

461302,27

202

573554,77

461294,63

203

573587,02

461279,65

204

573589,65

461278,43

205

573603,62

461309,87

206

573615,92

461303,86

207

573651,98

461274,82

208

573697,02

461258,13

209

573755,28

461220,71

210

573778,67

461205,69

211

573887,05

461117,27

212

573953,54

461057,07

213

573991,60

461021,76

214

574000,18

461013,79

215

574031,84

460986,63

216

574084,27

460934,52

217

574115,31

460897,72

218

574173,50

460823,10

219

574230,28

460767,06

220

574269,31

460710,91

221

574270,52

460709,50

222

574300,45

460674,45

223

574320,22

460659,50

224

574339,19

460645,15

225

574412,42

460552,81

226

574434,30

460525,23

227

574458,14

460497,78

228

574495,95

460451,62

229

574530,73

460402,49

230

574540,22

460386,53

231

574563,36

460359,51

232

574583,04

460335,17

233

574612,50

460299,46

234

574635,67

460267,59

235

574643,57

460253,31

236

574666,22

460212,41

237

574691,63

460172,63

238

574729,42

460107,51

239

574743,13

460086,09

240

574769,32

460050,90

241

574816,54

459977,89

242

574872,59

459902,71

243

574903,50

459848,98

244

574965,42

459792,51

245

575034,56

459701,15

246

575092,59

459642,68

247

575149,21

459582,77

248

575238,64

459483,18

249

575314,36

459384,07

250

575390,55

459277,40

251

575473,42

459179,81

252

575558,51

459055,59

253

575631,11

458977,41

254

575697,15

458870,56

255

575714,09

458827,87

256

575739,66

458792,02

257

575753,65

458772,40

258

575814,31

458673,43

259

575870,76

458574,75

260

575907,73

458505,55

261

575943,66

458438,30

262

576018,40

458288,10

263

576079,12

458135,86

264

576139,09

457968,78

265

576127,63

457968,20

266

576145,40

457832,43

267

576140,56

457833,58

268

576107,20

457841,46

269

576037,17

457858,02

270

576049,65

457750,66

271

576065,67

457543,91

272

576067,52

457520,08

273

576067,82

457516,18

274

576068,71

457505,69

275

576072,93

457455,69

276

576077,35

457433,31

277

576084,92

457394,96

278

576108,41

457275,86

279

576121,59

457209,04

280

576147,38

457119,67

281

576177,02

457079,75

282

576202,72

457028,25

283

576222,34

456988,94

284

576275,61

456869,41

285

576299,21

456809,10

286

576309,12

456748,40

287

576327,92

456688,29

288

576328,50

456667,57

289

576329,22

456641,74

290

576336,40

456556,31

291

576334,21

456484,61

292

576333,89

456474,02

293

576334,38

456431,90

294

576367,20

456434,19

295

576373,31

456436,41

296

576380,13

456437,29

297

576393,46

456439,67

298

576405,90

456441,89

299

576444,74

456448,82

300

576564,72

456470,23

301

576583,19

456473,04

302

576669,57

456486,17

303

576687,48

456400,71

304

576752,53

456368,19

305

576850,10

456286,88

306

576980,19

456140,53

307

577094,02

455961,65

308

577215,98

455754,32

309

577321,68

455563,24

310

577393,28

455409,10

311

577480,37

455304,10

312

577620,35

455153,59

313

577710,78

455057,21

314

577800,74

454948,73

315

577882,76

454845,54

316

577975,37

454739,71

317

578194,97

454448,66

318

578462,20

454596,83

319

578652,70

454710,60

320

578710,91

454745,00

321

579057,52

454961,96

322

579061,71

454969,76

323

578992,57

455035,45

324

578919,96

455063,11

325

578812,78

455153,00

326

578780,92

455181,22

327

578691,77

455260,18

328

578574,22

455388,11

329

578560,39

455457,25

330

578532,73

455540,23

331

578463,59

455599,01

332

578408,27

455623,211) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

3

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DYBOWSKA DOLINA WISŁY (PLH040011)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

boleń

Aspius aspius

osiadła

2

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

3

koza

Cobitis taenia

osiadła

4

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

migrująca

5

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

6

łosoś atlantycki

Salmo salar

migrująca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-19
  • Data wejścia w życie: 2022-02-03
  • Data obowiązywania: 2022-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw