Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 100) w § 4 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Legalizując dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, o których mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący stosuje odpowiednio ust. 1-2a oraz, w przypadku gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, wpisuje w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" dotychczasowego dowodu rejestracyjnego:

1) indywidualny numer znaku legalizacyjnego;

2) indywidualny numer dodatkowego znaku legalizacyjnego, jeżeli przedłożona została dotychczasowa dodatkowa tablica rejestracyjna służąca do oznaczania bagażnika.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Metryka

Dziennik Ustaw