Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1354

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (Dz. U. poz. 1081 i 2278 oraz z 2022 r. poz. 358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.";

2) w § 11 wyrazy "30 września 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2023 r.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29

Dziennik Ustaw