REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 562

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) stawki dodatku funkcyjnego;

3) stawki dodatku patronackiego;

4) szczegółowe warunki przyznawania dodatku patronackiego i dodatku specjalnego.

§ 2. [Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych]

Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami", oraz aplikantów kuratorskich, zwanych dalej „aplikantami", przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „kwotą bazową", które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Stawki dodatku funkcyjnego]

Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Dodatek patronacki]

1. Kuratorowi, który sprawuje patronat nad jednym aplikantem przez okres nie krótszy niż miesiąc, przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów - w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwająca dłużej niż 10 dni roboczych, powoduje w danym miesiącu utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.

§ 5. [Dodatek specjalny]

1. Dodatek specjalny przyznaje się za miesiąc, w którym kurator zawodowy wykonywał czynności poza zwykłym zakresem obowiązków służbowych.

2. Przy określaniu wysokości dodatku specjalnego bierze się pod uwagę zakres zwiększonych obowiązków, ich czasochłonność i stopień trudności.

3. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przyznaje się miesięczny dodatek specjalny, jeżeli w danym miesiącu podejmował on czynności w co najmniej jednym postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 6. [Przepisy przejściowe]

Wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich do dnia 30 czerwca 2023 r. ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,63.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145 i 1968 oraz z 2022 r. poz. 1153), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 27).

Załącznik 1. [TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA TYTUŁU HONOROWEGO DYPLOMOWANEGO KURATORA SPECJALISTY, STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ APLIKANTA KURATORSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 562)

Załącznik nr 1

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA TYTUŁU HONOROWEGO DYPLOMOWANEGO KURATORA SPECJALISTY, STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ APLIKANTA KURATORSKIEGO

Lp.

Tytuł honorowy / stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

1

dyplomowany kurator specjalista

3,26

2

kurator specjalista

2,96

3

starszy kurator zawodowy

2,66

4

kurator zawodowy

2,36

5

aplikant kuratorski

1,65

Załącznik 2. [TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

kurator okręgowy

70-110

2

kurator, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy

70-110

3

zastępca kuratora okręgowego

50-70

4

kurator, o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy

50-70

5

kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

30-50

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA