REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2114

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH1400462)), obejmujący obszar 558,83 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2114)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

601907,57

657025,82

2

601879,78

657037,79

3

601915,70

657074,77

4

601838,94

657115,73

5

601812,28

657140,89

6

601743,74

657160,65

7

601705,03

657198,50

8

601654,77

657263,19

9

601612,97

657335,98

10

601571,89

657410,52

11

601554,03

657424,64

12

601487,17

657441,69

13

601418,14

657443,56

14

601414,34

657464,48

15

601398,78

657525,52

16

601383,20

657592,20

17

601366,91

657660,79

18

601366,84

657661,10

19

601355,23

657712,74

20

601351,15

657744,62

21

601346,59

657784,92

22

601351,52

657943,63

23

601351,75

657951,07

24

601199,60

658070,44

25

600881,44

658187,67

26

600368,44

658376,69

27

600353,64

658390,11

28

600339,79

658395,24

29

600330,84

658398,57

30

600320,42

658402,43

31

600312,21

658405,49

32

600307,55

658407,22

33

600283,26

658416,24

34

600242,44

658431,40

35

600223,63

658438,38

36

600177,11

658455,66

37

600150,11

658465,68

38

600089,23

658488,29

39

600078,11

658492,42

40

600051,88

658502,17

41

599998,72

658521,89

42

599986,20

658526,54

43

599945,74

658541,58

44

599926,58

658548,62

45

599922,95

658549,95

46

599920,18

658550,97

47

599914,86

658552,93

48

599882,80

658564,72

49

599818,80

658588,26

50

599775,33

658604,24

51

599761,00

658609,51

52

599730,76

658620,63

53

599694,41

658634,00

54

599657,22

658647,68

55

599644,08

658652,51

56

599531,98

658694,26

57

599512,13

658701,37

58

599453,33

658723,17

59

599448,25

658725,08

60

599441,08

658727,74

61

599426,17

658733,01

62

599395,10

658743,98

63

599375,77

658750,81

64

599348,85

658760,32

65

599329,99

658766,98

66

599305,88

658775,50

67

599001,57

658572,49

68

598975,24

658554,93

69

598938,22

658514,27

70

598929,67

658504,88

71

598919,59

658493,81

72

598913,24

658486,84

73

598835,28

658401,22

74

598830,15

658395,58

75

598808,31

658371,59

76

598785,16

658346,16

77

598782,04

658342,74

78

598702,35

658255,21

79

598654,06

658162,80

80

598550,63

657964,80

81

598531,14

657927,54

82

598513,38

657893,53

83

598501,09

657865,81

84

598486,82

657833,61

85

598471,35

657798,73

86

598438,94

657725,56

87

598421,56

657686,41

88

598385,64

657605,35

89

598409,89

657437,06

90

598417,97

657380,81

91

598422,44

657349,87

92

598436,31

657326,33

93

598493,31

657229,61

94

598523,46

657178,44

95

598670,68

657025,19

96

598677,02

657020,15

97

598756,49

656957,11

98

598792,60

656928,47

99

598803,50

656913,96

100

598911,27

656770,42

101

598979,69

656570,28

102

598994,11

656528,09

103

599009,51

656491,62

104

599074,12

656338,65

105

599090,01

656296,15

106

599093,87

656285,28

107

599101,21

656264,64

108

599144,01

656151,32

109

599163,47

656096,70

110

599182,87

656023,42

111

599204,30

655941,07

112

599241,12

655961,84

113

599295,76

655992,65

114

599397,67

656050,11

115

599447,01

656077,91

116

599545,69

656133,56

117

599587,69

656157,22

118

599597,00

656162,48

119

599359,71

656374,59

120

599404,87

656432,29

121

599434,66

656470,33

122

599407,11

656494,09

123

599478,41

656569,91

124

599629,28

656730,36

125

599517,38

656838,16

126

599501,65

656853,31

127

599494,09

656860,60

128

599352,43

656997,07

129

599310,51

657037,47

130

599194,51

657149,23

131

599140,68

657201,09

132

599089,04

657250,85

133

598883,65

657448,73

134

598956,44

657532,69

135

599311,98

657942,68

136

599368,86

658006,21

137

599638,64

657746,71

138

599978,70

657419,60

139

601022,64

656424,11

140

601059,00

656400,97

141

601162,67

656299,48

142

601581,75

655889,18

143

602047,86

655427,00

144

602069,42

655423,83

145

602085,28

655430,10

146

602545,96

655906,04

147

602610,21

655972,60

148

602613,19

655975,69

149

602618,90

655981,60

150

602551,82

656085,88

151

602482,69

656189,37

152

602379,72

656353,50

153

602291,18

656501,28

154

602244,48

656572,00

155

602226,12

656599,82

156

602220,01

656611,08

157

602130,39

656752,37

158

602046,03

656881,88

159

601982,29

656977,81

160

601907,57

657025,821) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

4

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

5

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-03
  • Data wejścia w życie: 2023-10-18
  • Data obowiązywania: 2023-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA