REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2120

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową]

Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób", i określa:

1) odcinek granicy państwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;

3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.

§ 2. [Okres, na który tymczasowo przywraca się kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacką]

1. W okresie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacką.

2. Zakres kontroli granicznej osób, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej.

§ 3. [Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych]

Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11.

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHUDOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNYPRZEJŚĆ GRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2120)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką

1

Łupków - Palota

K

osobowy i towarowy

w godzinach otwarcia stacji kolejowej

Miejscowość Stary Łupków - 1 peron z 4 torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od granicy państwowej.

2

Radoszyce

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Radoszyce - kontrola jest przeprowadzana wzdłuż drogi Radoszyce - granica państwowa - Palota na odcinku granica państwowa - parking samochodowy znajdujący się 500 m od granicy państwowej.

3

Barwinek

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 19 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na odcinku 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym - 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym - 3 pasy ruchu.

4

Ożenna

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198.

5

Konieczna

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga wojewódzka nr 977 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze.

6

Muszynka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 75 na odcinku 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Muszynka.

7

Muszyna - Plaveč

K

osobowy i towarowy

w godzinach otwarcia stacji kolejowej

Miasto Muszyna - 1 peron z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku 225 m.

8

Leluchów

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga na odcinku 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Leluchów, znajdująca się na terenie działki gminnej o numerze ewidencyjnym 219, obręb Leluchów, gmina Muszyna. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem dwóch pasów drogi na kierunku wjazdowym i wyjazdowym.

9

Piwniczna-Zdrój - Mnišek nad Popradom

D

osobowy i towarowy zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 87 od miejsca przecięcia z liniami granicy mostu drogowego w odległości 190 m w kierunku miejscowości Piwniczna-Zdrój.

10

Niedzica

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga powiatowa nr 1639K na odcinku 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

11

Jurgów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 49 na odcinku 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.

12

Łysa Polana

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga wojewódzka nr 960 na odcinku 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska.

13

Chochołów

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga wojewódzka nr 959 od miejsca przecięcia z linią graniczną w rejonie znaku granicznego nr II/281 w kierunku miejscowości Chochołów.

14

Chyżne

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 7 na odcinku 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne.

15

Winiarczykówka

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga wojewódzka nr 962 na odcinku 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka.

16

Korbielów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 945 na odcinku 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

17

Ujsoły

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga powiatowa nr 1439S na odcinku 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.

18

Bór

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga gminna pomiędzy znakami granicznymi nr III/179/7-III/180.

19

Zwardoń - Skalité

K

osobowy i towarowy

w godzinach otwarcia stacji kolejowej

Miejscowość Zwardoń - 2 perony z 3 torami stacyjnymi w odległości 500 m od granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na odcinku 300 m.

20

Zwardoń - Skalité Platforma

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr S1 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na odcinku 200 m.

21

Zwardoń - Mýto

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga gminna na odcinku 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na odcinku 200 m.

22

Jaworzynka - Čierne - Skalité

D

pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci

całodobowo

Droga gminna nr 617018S na odcinku 20 metrów od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej pomiędzy znakami granicznymi nr III/197/16 i III/198a w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr III/197/16.

 

Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne.

K - kolejowe przejście graniczne.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA