| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/321/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 678, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 16 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 22 ust. pkt 4 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125 poz. 874; zm.: z 2007 r. Nr 176, poz. 1238; Nr 192, poz. 1381; Nr 99, poz. 661, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652, Nr 429, poz. 1656, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 48, poz. 247, Nr 106, poz. 622, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej i przewoźników wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej oraz dla przewoźników wykonujących regularne specjalne przewozy osób, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. " ;

2) tytuł Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

" Wykaz przystanków komunikacyjnych usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej i przewoźników wykonujących przewóz osób w komunikacji miejskiej oraz dla przewoźników wykonujących regularne specjalne przewozy osób. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Pan Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »