Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3191

Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać drodze w miejscowości Trojany nazwę ulicy według wykazu i mapy załączonej do niniejszej uchwały

- działka ewidencyjna nr 193/3, 190/4 - ulica Urocza

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/172/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.jpg

image3908

Przewodnicząca Rady Gminy Dabrówka


Agnieszka Gryglas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe