| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 marca 2014r.

do Porozumienia międzygminnego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków

zawarty pomiędzy

Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez :

Janusza Józefa Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostrołęki

a Gminą Lelis, reprezentowaną przez :

Stanisława Subdę - Wójta Gminy Lelis

§ 1.

Strony zgodnie oświadczają, iż w par.2 wprowadza się następujące zmiany :

1) ust.1 otrzymuje brzmienie :

"1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w par.1., Gmina Lelis odda Miastu Ostrołeka na czas trwania porozumienia w odpłatne używanie swoje urządzenia kanalizacyjne zwane w dalszej części umowy "urządzeniami", a Miasto Ostrołęka urządzenia te przyjmie na warunkach wynikających z ust.2, oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.",

2) ust.3 otrzymuje brzmienie :

"3.Gmina Lelis wyraża zgodę na przekazanie przez Miasto Ostrołeka urządzeń do odpłatnego używania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, które będzie prowadziło zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lelis w wyniku realizacji porozumienia."

§ 2.

Aneks podpisano w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miasto OstrołękaPrezydent Miasta


Janusz Kotowski


Skarbnik Miasta


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

Gmina LelisWójt


mgr inż. Stanisław Subda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »