Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/344/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe