| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/28/2014 Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 1072), art. 10 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P.2014.718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2015 r. (M.P.2014.895) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie o treści: Od samochodów ciężarowych

O dopuszczalnej masie całkowitej

stawka

A

powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie

660

B

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie

900

C

powyżej 9 i poniżej 12 ton

1116

§ 2. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie o treści: Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

A

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton

1260

1560

B

równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton

1332

1632

C

równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton

1404

1704

D

równej lub wyższej niż 15 ton

1464

1764

Trzy osie

E

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton

1356

1656

F

równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton

1404

1752

G

równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton

1452

1800

H

równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton

1500

1860

I

równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton

1608

1908

J

równej lub wyższej niż 25 ton

1704

1956

Cztery osie i więcej

K

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton

1608

1908

L

równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton

1704

2004

M

równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton

1800

2160

N

równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton

1908

2568

O

równej lub wyższej niż 31 ton

1956

2568

§ 3. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie o treści: Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

A

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton

1272

1572

B

równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton

1392

1704

C

równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton

1620

1884

D

równej lub wyższej niż 31 ton

1752

2028

Trzy osie

E

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 40 ton

1740

1836

F

równej lub wyższej niż 40 ton

1980

2664

§ 4. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy Górno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie o treści: Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

Inne systemy zawieszenia

Jedna oś

A

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton

720

816

B

równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton

816

912

C

równej lub wyższej niż 25 ton

912

1020

Dwie osie

D

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 28 ton

1020

1260

E

równej lub wyższej niż 28 ton i poniżej 33 ton

1128

1476

F

równej lub wyższej niż 33 ton i poniżej 38 ton

1224

1620

G

równej lub wyższej niż 38 ton

1320

1824

Trzy osie i więcej

H

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 38 ton

1272

1608

I

równej lub wyższej niż 38 ton

1740

1980

§ 5. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz


Uzasadnienie

Zmiana uchwały Rady Gminy Górno Nr Nr II/13/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od
1 stycznia 2015 roku, związana jest z potrzebą doprecyzowania danych środków transportowych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i nie wpływa niekorzystnie na zobowiązanie podatkowe podatnika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »