| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/63/2015 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XV/59/2015 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iwaniska na 2015 r. dotyczącego limitu wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr X/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącego dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/59/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. dotyczącego dotacji podmiotowych w 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 36/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. dotyczącego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Ścibisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/63/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego;

- Nr FN.I.3111.345.2015 z dnia 02 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny - kwota 8 960 zł;

- Nr FN.I.3111.292.2015 z dnia 08 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałowanych dochodów energetycznych za III kwartał 2015 r. oraz koszty obsługi przez gminy - kwota 375 zł;

- Nr FN.I.3111. 308.2015 z dnia 08 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - kwota 48 000 zł;

- Nr FN.I.3111.377.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - kwota 47 079 zł

oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększającego środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych - kwota 18 000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 122 414 zł oraz zmianę planu wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami na: wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 18 000 zł, zasiłki okresowe - 47 079 zł, zasiłki stałe - 48 000 zł, dodatki energetyczne za III kwartał 2015 r. - 375 zł, zatrudnienie asystentów rodziny - 8 960 zł.

Dokonano również przeniesień na zakup sprzętu dla poradni socjoterapeutycznej w Ujeździe (10 000 zł), na ubezpieczenie samochodów strażackich (2 000 zł), przeznaczono dotację celową na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mydłowie (12 000 zł) oraz przebudowę istniejącej kładki na cieku wodnym w msc. Iwaniska w ciągu ulicy Słodowej (18 000 zł) i zwiększenie wartości zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Brzeziny-Mydłowiec'' (10 000 zł).

W wyniku wymienionych zmian należało zaktualizować Załączniki Nr 3,4,5 i 6.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »