| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Osiek

z dnia 22 października 2015r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.[1])) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy w Osieku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Gminy w Osieku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr IV/22/2015 z dnia 27 stycznia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 8/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr V/27/2015 z dnia 18 marca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 17/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 20/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 24/2015 z dnia 08 maja 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/32/2015 z dnia 28 maja 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VII/40/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 31/2015 z dnia 14 lipca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 33/2015 z dnia 31 lipca 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 34/2015 z dnia 05 sierpnia 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VIII/46/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 39/2015 z dnia 04 września 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 41/2015 z dnia 10 września 2015r.;

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr IX/49/2015 z dnia 29 września 2015r.;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 42/2015 z dnia 30 września 2015r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 13.666.753,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.648.179,84 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.018.573,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 14.466.753,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.271.466,84 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.195.286,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.683.300,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.683.300,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek


Kazimierz Wolfram


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015
Wójta Gminy Osiek
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015
Wójta Gminy Osiek
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2015
Wójta Gminy Osiek
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2015
Wójta Gminy Osiek
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »