Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/80/19 Rady Gminy Krypno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe