Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/133/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rutka-Tartak na lata 2021-2025

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe