reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/193/2016 Rady Gminy Giżycko

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Giżycko

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. W Statutach Sołectw stanowiących załączniki od 1 do 27 do Uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Giżycko wprowadza się następujące zmiany:

1) W §13 ust.2 otrzymuje brzmienie:

W porządku obrad każdego Zebrania powinno znajdować się sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania.";

2) W §17 ust. 2:

a) uchyla się pkt 7);

b) pkt 13) otrzymuje brzmienie:

składanie na Zebraniu Wiejskim rocznych sprawozdań oraz sprawozdań za okres całej kadencji na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa,";

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana w składzie od 3 do 7 osób.

2. Rada Sołecka spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje posiedzenia Rady Sołeckiej stosowanie
do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni
na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej.

5. W pracach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć Sołtys oraz Radni z terenu danego Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu.";

4) W §21 dotychczasową treść oznacza się, jako ust.1 i dodaje się ust.2 w następującym brzmieniu:

Przewodniczący Rady Sołeckiej składa na Zebraniu Wiejskim roczne sprawozdania oraz sprawozdania za okres całej kadencji na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3. 1. Rady Sołeckie dokonają wyboru Przewodniczących w terminie 2 miesięcy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama