reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.357.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części objętej § 1 pkt 1 lit. d uchwały - w zakresie cyfry "2", zawartej w liczbie "21" określającej podstawę opodatkowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 grudnia 2015 r.

Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z art. 5 ust. 1 pkt 1lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) z uwagi na treść § 1 pkt 1 lit.d uchwały, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej powiadomiony został pismem z dnia 14 grudnia br. (znak pisma: K.0010.582.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest niezgodna z art. 5 ust. 1 pkt 1lit. b cyt. ustawy o podatkach i opłatach z uwagi na brzmienie § 1 pkt 1 lit. d uchwały, ustalającego stawkę podatku liczoną od 21 m2 zamiast od 1 m2. Wyeliminowanie cyfry "2" z liczby "21" określającej podstawę opodatkowania, usunie oczywistą omyłkę i doprowadzi zakwestionowaną uchwałę do stanu zgodności z prawem, polegającym na ustaleniu stawki podatku od 1 m2 , jak przewiduje to powołana ustawa.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie wskazanym w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama