| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/81/2015 Rady Miasta Czarnków

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych[1]) (tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Czarnków nr II/8/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego 2014.6417).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/81/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne ( tekst jedn. Dz.u. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »