| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/289/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Wójta Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest do podjęcia uchwały o sposobie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Uchwała reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłat przez właściciela nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie w celu zapewnienia płynności budżetu miasta, jak również ograniczą formalności dla mieszkańców Gminy Zbrosławice – opłata będzie wnoszona cztery razy w roku zamiast dwanaście razy, taka częstotliwość stosowana jest np. przy większości opłat i podatków lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »