Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-5110-2(38)/2013/2014/PSK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 września 2014r.

o rozstrzygnięciu w sprawie spornej, podjętym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Tekst pierwotny

Decyzją z dnia 21 lipca 2014 r., nr OKA-5110-2(37)/2013/2014/PSk, wydaną na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: TARASY OSIEDLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach o rozstrzygnięcie sprawy spornej dotyczącej nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania ciepła przez Tauron Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki orzekł, że wstrzymanie w dniu 16 kwietnia 2013 r. dostarczania ciepła do „Osiedla Cyprysowego przy ul. Paderewskiego 47, 49, 51, 53 w Katowicach” było nieuzasadnione.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe