Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczyrk

z dnia 24 marca 2016r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2015 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe