REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2006 roku

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6052) (1)

Strony 33 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/690/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości w celu przedłużenia jej okresu obowiązywania

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 96. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach pierwszego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 33. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 32. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2006 r.

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do 31 maja 2006 r.

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG

Strony 16 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6023) (1)

Strony 66 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. dotycząca wniosku o rejestrację w Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [PGI] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)

Strony 70 - 71 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (Dz.U. L 291 z 5.11.2005)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Strony 1 - 26 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Strony 27 - 72 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Strony 73 - 144 Pobierz pdf

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Strony s002 - s002 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2005/2006

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 4/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Strony 4 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 24 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA