REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2006 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2006, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5795) (1)

Strony 32 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające, po raz ósmy, rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2006/2/WE z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

Strony 10 - 13 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2006/3/WE z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad ustanawiających warunki przyznawania pomocy finansowej jako dodatku do renty lub emerytury współmałżonka pozostającego przy życiu, który cierpi z powodu poważnej lub przewlekłej choroby lub jest niepełnosprawny

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu piór z niektórych państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 33) (1)

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (Dz.U. L 327 z dnia 14.12.2005)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów (1)

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Jordanii

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 stycznia 2006 r.

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 5/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do dihydrostreptomycyny, tosylchloraminy sodu i Piceae turiones recentes extractum (1)

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 7/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 6 stycznia 2006 r.

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 16. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 12/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 13/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2006 z dnia 5 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA