REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2006 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

Strony 1 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła antydumpingowego nałożonego na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Libii, Litwy, Rumunii i Ukrainy

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Strony 7 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2006/5/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej (1)

Strony 17 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2006/6/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej (1)

Strony 21 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz.U. L 61 z dnia 8.3.2005)

Strony 24 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 88/407/EWG i załącznik II do decyzji 2004/639/WE w odniesieniu do warunków przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5840) (1)

Strony 21 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA