REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka  

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1903/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program Kultura 2007-2013  

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady EWG nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii  

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu   Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 179

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego 1

Strony 7 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WEnotyfikowana jako dokument nr C2007 422 1

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowegonotyfikowana jako dokument nr C2007 431 1

Strony 22 - 24 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 25 - 30 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe  

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady WE nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników  

Strony 34 - 36 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia WE nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego 

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie WE nr 1898/2005

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 2771/1999

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA