REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i Królestwo Szwecji do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. upoważniająca Estonię, Słowenię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych 1

Strony 14 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zmiany planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat Niemcynotyfikowana jako dokument nr C2007 527

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady WE nr 21/2004notyfikowana jako dokument nr C2007 533 1

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczechnotyfikowana jako dokument nr C2007 535 1

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji WE nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiającego refandcje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym  

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu  

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/969/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Euratom w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 2007-2011  

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 129/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. przewidujące bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę INN Światowej Organizacji Zdrowia i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych oraz zmieniające załącznik I do rozporządzenia EWG nr 2658/87

Strony 1 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia WE nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych 1

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 173/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 174/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 175/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 176/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 958/2006

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 177/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 178/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 179/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 180/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 20 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 181/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 182/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 936/2006

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 183/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 38/2007

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych w Grecji od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubażających warstwę ozonowąnotyfikowana jako dokument nr C2007 448

Strony 28 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania oraz uchylająca decyzję 2003/70/WEnotyfikowana jako dokument nr C2007 492 1

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnotynotyfikowana jako dokument nr C2007 522 1

Strony 33 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA