REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty 1

Strony 9 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady WE nr 58/2003 1

Strony 21 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WEnotyfikowana jako dokument nr C2007 403 1

Strony 25 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznymnotyfikowana jako dokument nr C2007 249 1

Strony 30 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia WE nr 1431/94  

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1997/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych  

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej SCE   Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji  

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniającego wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia WE nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego  

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowującego rozporządzenie WE nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii 

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady WE nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji  

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej  

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich  

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 3491/90  

Strony 15 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej  

Strony 21 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady WE nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji 

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej 

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich 

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 3491/90 

Strony 15 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 

Strony 21 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 581/2004

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA