REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Rady z dnia 12 września 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Statut Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku

Strony 14 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

Strony 25 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 997/2011 z dnia 7 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 998/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974) 

Strony 32 - 54 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji 2010/592/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości(  )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji 2010/629/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 20 października 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu(  )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 994/2011 z dnia 6 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/007 AT/Steiermark i Niederösterreich z Austrii)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/008 AT/AT&S z Austrii)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, dział 18, z Niderlandów)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/028 NL/Overijssel, dział 18, z Niderlandów)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland i Utrecht, dział 18, z Niderlandów)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/030 NL/Noord-Holland i Flevoland, dział 18, z Niderlandów)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (EGF/2011/000 TA 2011 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/2/2011 z dnia 30 września 2011 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 października 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Polski i sześciu zastępców członków z Polski

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 października 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów ośmiu członków i dziesięciu zastępców członków z Hiszpanii

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/402/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7027) 

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 868/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatuLactobacillus plantarum(DSM 21762) oraz preparatuLactobacillus buchneri(DSM 22963) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA