REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 971/2011 z dnia 29 września 2011 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 972/2011 z dnia 29 września 2011 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2011 r.

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 973/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z piątym częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/641/WPZiB z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/72/UE z dnia 14 września 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 964/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 965/2011 z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 966/2011 z dnia 28 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 967/2011 z dnia 28 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 960/2011 z dnia 26 września 2011 r. zmieniające po raz 158. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 

Strony 10 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 962/2011 z dnia 27 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 963/2011 z dnia 27 września 2011 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do 14 września 2011 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2011 r. dotycząca wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Strony 1 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja I - Parlament Europejski

Strony 3 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja II - Rada

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja II - Rada

Strony 25 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja III - Komisja

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze

Strony 33 - 62 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2009

Strony 63 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA