REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/019 FR/Renault złożony przez Francję)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stanowiska Unii Europejskiej we właściwych organach Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2011 r. określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Samoa do Światowej Organizacji Handlu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2012 r. ustanawiająca zasady i procedury dotyczące ekspertów w zakresie rachunków narodowych wspomagających Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9973)

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/698/WPZiB z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie(  )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1049/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie(  )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 2/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 1 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 7/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 8/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 9/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 10/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 stycznia 2012 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2012 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/1/UE z dnia 6 stycznia 2012 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do warunków, które musi spełniać uprawa Oryza sativa 

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, z Włoch)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2011 r. określająca stanowisko, jakie ma przyjąć Unia Europejska na forum Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przyznanie zwolnienia z obowiązków, mającego na celu objęcie preferencyjnym traktowaniem usług i usługodawców z krajów najsłabiej rozwiniętych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 23 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł cofania dla pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 38 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 77 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów o napędzie silnikowym

Strony 21 - 23 Pobierz pdf

Poprawki z 2010 r. do regulaminu nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Poprawki z 2008 i 2010 r. do regulaminu nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości - II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) - III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA