REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 63/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9517) 

Strony 1 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Strony 1 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 6 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 56/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 57/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zawieszające przetarg otwarty rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 58/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 59/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/33/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie

Strony 17 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/34/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 22 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/36/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2012/37/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 33 - 36 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych(EBC/2011/27)

Strony 37 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw i terytoriów 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 53/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2012 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zakazania wprowadzania do obrotu noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9772) 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW(  )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 45/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do dokumentów przewozowych 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 46/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 47/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 48/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 49/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 50/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA