REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające po raz 188. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 181/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji

Strony 5 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 177/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z drugim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 179/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2013 r.

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/109/WPZiB z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję 2012/739/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja nr 1 Komitetu ds. Handlu UE-Korea z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu

Strony 9 - 12 Pobierz pdf

Decyzja nr 2 Komitetu ds. Handlu UE-Korea z dnia 23 grudnia 2011 r. dotycząca sporządzenia listy arbitrów, o której mowa w art. 14.18 Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6 na rok budżetowy 2012

Strony 1 - 166 Pobierz pdf

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Peru Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie Protokołu między Unią Europejską a Republiką Tunezji ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 175/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wycofania zatwierdzenia substancji czynnej chlorku didecylodimetyloamonu 

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 176/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2013/8/UE z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania jej przepisów technicznych, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych 

Strony 8 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 170/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające załączniki I i IX oraz zastępujące załącznik VIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej), oraz zmieniające załączniki I i XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów 

Strony 9 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 172/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie usunięcia niektórych istniejących nazw win z rejestru przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 173/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 4 - 158 Pobierz pdf

REKLAMA