REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2013 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym, z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Turcji i Ukrainy

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu fosforu białego, zwanego również fosforem w stanie wolnym lub fosforem żółtym, pochodzącego z Republiki Kazachstanu

Strony 38 - 58 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 758/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2009 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych(  )

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych 

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 123/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. zmieniające po raz 186. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 124/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 120/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [ข้าวหอมมะลิŕ¸-ุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (ChOG)]

Strony 3 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 121/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia przez Komisję planów kontroli wyrywkowych, planów kontroli oraz wspólnych programów kontroli dotyczących ważenia produktów rybołówstwa zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 613)

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2012/457/WPZiB z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(  )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 709/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(  )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2012/827/UE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, i jego tymczasowego stosowania(  )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych, z uwzględnieniem również rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na państwa EOG-EFTA 

Strony 1 - 175 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych 

Strony 1 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013-2017 (2)

Strony 12 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 100/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu 

Strony 30 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2dla nowych lekkich samochodów dostawczych 

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 115/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji diklazuril, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji eprinomektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 117/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 118/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 4 do dnia 5 lutego 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2013 r.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA