REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi(  )

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)(EBC/2012/27)

Strony 1 - 93 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych 

Strony 1 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 81/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1051/2011 w odniesieniu do zbiorów danych jednostkowych do przekazywania danych 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 82/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

Strony 3 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 83/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Nowej Zelandii(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9557) 

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 78/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub ze stali pochodzących z Rosji i Turcji

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. poddające rejestracji przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 80/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 69/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 70/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 71/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Urugwaju w wykazie krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii świeżego mięsa oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie świadectw weterynaryjnych dla owiec i kóz przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE 

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 11 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 74/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1125/2010 w odniesieniu do centrów interwencyjnych dla zbóż w Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do stosowania cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 ustalające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2012/2013

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 76/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 77/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2013 r.

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

Strony 27 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

Strony 30 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepówAureobasidium pullulansDSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, difenokonazolu, ditiokarbaminianów, folpetu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu w niektórych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 1 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 49 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8120)

Strony 1 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135)

Strony 58 - 343 Pobierz pdf

REKLAMA