REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej, we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XXI (statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej

Strony 5 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 393/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 i (WE) nr 1122/2009 w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności oraz obowiązków w zakresie powiadamiania dotyczących odmian konopi do celów wprowadzenia w życie systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 394/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji monepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 395/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2012(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2444)

Strony 23 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2012(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2454)

Strony 30 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro(EBC/2013/10)

Strony 37 - 42 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro(EBC/2013/11)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Zalecenie nr 93/13/COL Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 21 lutego 2013 r. dotyczące skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności

Strony 44 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2012 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 384/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 385/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 386/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 387/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 388/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2013 r. dotycząca niewłączania formaldehydu do celów jego stosowania w produktach typu 20 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2284) 

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 kwietnia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne acekwinocyl, aminopyralid, kwas askorbinowy, flubendiamid, gamma-cyhalotrynę, ipkonazol, metaflumizon, ortosulfamuron,Pseudomonassp. szczep DSMZ 13134, pyridalil, piroksulam, spiromesifen, tienkarbazon oraz topramezon(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2246) 

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 380/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 w odniesieniu do przedstawiania Urzędowi, pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji pełnej informacji dodatkowej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 381/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA