REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Zmiana regulaminu wewnętrznego Komitetu Regionów

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2013/185/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2012/739/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii(  )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(  )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 

Strony 1 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 

Strony 8 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanych przezTrichoderma reesei(ATCC 74444) jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i nieśnego i dla prosiąt odstawionych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 1876/2006 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) 

Strony 26 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2013 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre produkty z Peru

Strony 30 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 405/2013 z dnia 2 maja 2013 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty rolne pochodzące z Peru

Strony 35 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2013 z dnia 2 maja 2013 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji prednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 407/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 475/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19 

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 408/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w odniesieniu do pewnych wymogów dotyczących monitorowania emisji CO2z nowych samochodów osobowych 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2z nowych samochodów osobowych 

Strony 4 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 398/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 399/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2013 r.

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania środków krajowych zapobiegających wprowadzaniu herpeswirusa 1 Ονar u ostryg (OsHV-1 Ονar) na niektórych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Królestwa(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2381) 

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Informacja(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomocy państwa nr C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 i N 70/08), którą Włochy planują wdrożyć na rzecz Cantiere Navale De Poli(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7253) 

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.28356 (C 37/09, ex N 226/09) na rzecz - Habidite Alonsotegi(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4194) 

Strony 9 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.29064 (11/C, ex 11/NN) - Zróżnicowane stawki podatku od transportu lotniczego wprowadzone przez Irlandię(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5037) 

Strony 30 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA