REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 455/2013 z dnia 7 maja 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ChNP)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 456/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na mleko określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz kontyngentów przywozowych na wołowinę określonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 457/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na wołowinę na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 458/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 589/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 459/2013 z dnia 16 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 460/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2013/219/WPZiB z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 22 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską(EBC/2013/13)

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę obowiązującą ZAFI, które wyrażają zgodę na objęcie ich przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające procedurę mającą na celu określenie państwa członkowskiego odniesienia ZAFI spoza UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 449/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 450/2013 z dnia 15 maja 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2013 r.

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 521/12/COL z dnia 19 grudnia 2012 r. zamykająca formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa wszczęte decyzją nr 363/11/COL w odniesieniu do pomocy państwa udzielonej trzem islandzkim bankom inwestycyjnym w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach ze zmienionymi harmonogramami spłaty (Islandia)

Strony 11 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 442/2013 z dnia 7 maja 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 443/2013 z dnia 7 maja 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 444/2013 z dnia 7 maja 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 445/2013 z dnia 14 maja 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie hydroksyanalogu selenometioniny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków 

Strony 21 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 446/2013 z dnia 14 maja 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 maja 2013 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2505)

Strony 26 - 59 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA