REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu „volantina” prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 278/2014 z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia stosowania metod wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych 

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 280/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 281/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2014 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/43/UE z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne 

Strony 12 - 19 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/44/UE z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi 

Strony 20 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 marca 2014 r. odrzucająca wniosek w sprawie rozporządzenia wykonawczego nakładającego ponownie ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanych przez Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd i Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia przewidującego pewne odstępstwa dotyczące obrotu populacjami pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy na podstawie dyrektywy Rady 66/402/EWG(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1681) 

Strony 29 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

Strony 1 - 253 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 276/2014 z dnia 18 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1640) 

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 3 - 8 Pobierz pdf

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 9 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 271/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 272/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji 

Strony 37 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 273/2014 z dnia 17 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/147/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 9 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 271/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA