REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 211/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 212/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 307/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 875/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 308/2014 z dnia 20 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 309/2014 z dnia 20 marca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aceite de la Comunitat Valenciana (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 310/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 311/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 313/2014 z dnia 26 marca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Sardo (ChNP)]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 314/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/463/UE w sprawie zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito (Dz.U. L 163 z 17.6.1992, s. 1) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 4, tom 2, s. 27)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia ROAL Oy)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 304/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 305/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 306/2014 z dnia 25 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Słowacji

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/161/UE z dnia 11 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/162/UE z dnia 11 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA