REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 września 2014 r. przyjmująca wniosek złożony przez grupę producentów eksportujących wraz z Chińską Izbą Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych w sprawie wyjaśnień dotyczących realizacji zobowiązania, o którym mowa w decyzji wykonawczej 2013/707/UE

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (wersja ujednolicona) ( Dz.U. L 343 z 22.12.2009 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 956/2014 z dnia 9 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 326 z 8.12.2011 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 954/2014 z dnia 4 września 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Livarot (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 955/2014 z dnia 8 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 5 września 2014 r. przyjmująca listę pozostałych osób, które Rada proponuje mianować członkami Komisji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Malty

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Francji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania dwóch członków i czterech zastępców członków z Włoch do Komitetu Regionów

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii i zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Estonii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 września 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 953/2014 z dnia 5 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP NESTOR/1/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP Sahel Niger/3/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUAM Ukraine/1/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP NESTOR/2/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję Unii Europejskiej dotyczącą budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUFOR RCA/5/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie akceptacji wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2014/21)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 469/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (EBC/2014/18) ( Dz.U. L 141 z 14.5.2014 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja I – Parlament Europejski

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA