REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1010/2014 z dnia 25 września 2014 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres wrzesień 2014 r.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/673/WPZiB z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/527/WPZiB zmieniającą i przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2014/674/WPZiB z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 271 z 12.9.2014 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1001/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1002/2014 z dnia 24 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu, na jaki wyznaczony został organ weryfikujący skuteczność działania w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 669/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie d-pantotenianu wapnia i d-pantenolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 179 z 19.6.2014)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II, III i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 995/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów II oraz IV przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 996/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach Unii oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI i VII przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2014 z dnia 19 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszaru V; wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIIf oraz VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 999/2014 z dnia 23 września 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1000/2014 z dnia 23 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2014 z dnia 19 września 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 992/2014 z dnia 22 września 2014 r. uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 950/2014

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

AKT KOŃCOWY pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do Układu o stowarzyszeniu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 987/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w wodach jednostki 16 podobszaru ICES VII przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 988/2014 z dnia 18 września 2014 r. otwierające kontyngenty taryfowe Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 989/2014 z dnia 19 września 2014 r. otwierające kontyngenty taryfowe Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Gruzji i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA