REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 990/2014 z dnia 19 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 września 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/38)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 983/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 984/2014 z dnia 18 września 2014 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 19 września 2014 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 985/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 986/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2014 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2014 z dnia 16 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach Unii obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2014 z dnia 16 września 2014 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 982/2014 z dnia 17 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Universal Feed Assurance Scheme” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 134/14/COL z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne („Wytyczne filmowe i audiowizualne z 2014 r.”)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 978/2014 z dnia 16 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2011 przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych dla makreli przydzielonych Hiszpanii na 2011 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2010 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 979/2014 z dnia 16 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 września 2014 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w sprawie przedłużenia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/415/WPZiB z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności ( Dz.U. L 192 z 1.7.2014 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 972/2014 z dnia 11 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 973/2014 z dnia 11 września 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2014 z dnia 11 września 2014 r. określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych i warzywnych do celów ich klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 975/2014 z dnia 11 września 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 976/2014 z dnia 15 września 2014 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych nieznacznie zmienionych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, również pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 977/2014 z dnia 15 września 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA