REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 927/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) wdrożonej przez Grecję na rzecz Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1818)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 866/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego załączniki III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U. L 238 z 9.8.2014 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 925/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 920/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej tebukonazol

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania laków glinowych ryboflawin (E 101) oraz koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w niektórych kategoriach żywności oraz załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dotyczących ryboflawin (E 101)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 924/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/537/WPZiB z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską o warunkach przekazywania Republice Środkowoafrykańskiej osób pozbawionych wolności przez operację wojskową Unii Europejskiej (EUFOR RCA) w ramach wykonywania przez nią swojego mandatu oraz o gwarancjach mających zastosowanie wobec takich osób

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską o warunkach przekazywania Republice Środkowoafrykańskiej osób pozbawionych wolności przez operację wojskową Unii Europejskiej (EUFOR RCA) w ramach wykonywania przez nią swojego mandatu oraz o gwarancjach mających zastosowanie wobec takich osób

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/538/WPZiP z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Kolumbii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Kolumbii ustanawiająca ramy udziału Republiki Kolumbii w prowadzonych przez Unię Europejską operacjach zarządzania kryzysowego

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 919/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe, lub oba te rodzaje świateł, i wyposażonych w żarówki lub moduły diod elektroluminescencyjnych (LED)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 901/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 914/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające po raz 217. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 915/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania Republice Greckiej odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA