REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 900/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 904/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Indonezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 905/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) — Restrukturyzacja NLB — Słowenia, którą Słowenia planuje wdrożyć na rzecz Nova Ljubljanska banka d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9632)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 229 z 31.7.2014 )

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 902/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 w zakresie dostosowania dla Zjednoczonego Królestwa maksymalnego rocznego nakładu połowowego odnoszącego się do niektórych obszarów połowowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 903/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie identyfikacji TARGET2 jako systemu płatności o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/35)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2014 Komitetu Ambasadorów AKP-UE z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 893/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii przy połowach tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 894/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą, pływającym pod banderą Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Malty i Włoch bądź zarejestrowanym w tych państwach, poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 896/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 898/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. uchylające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 899/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 28/10 wdrożonej przez Portugalię na rzecz programu krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7756)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 887/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczące technicznego formatu przekazywania statystyk europejskich dotyczących winnic na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do uznawania wspólnych wymogów bezpieczeństwa w ramach programu zarejestrowanego agenta i znanego nadawcy oraz programu upoważnionego przedsiębiorcy

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 892/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich EN 16433:2014 i EN 16434:2014 oraz niektórych ustaleń normy europejskiej EN 13120:2009+A1:2014 dotyczących zasłon wewnętrznych z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 882/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Torrone di Bagnara (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA