REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 883/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jamón de Serón (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 885/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu ketmii jadalnej i liści curry z Indii oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 91/2013

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 886/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzonego przez Belgię na podstawie art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG środka wycofującego od użytkowników końcowych typ wkładek przeciwhałasowych pełniących funkcję ochronników słuchu (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5670)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5915)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/13/COL z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie dokapitalizowania zakładu ubezpieczeń Sjóvá (Islandia)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 873/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 874/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 875/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 877/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 880/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 881/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/32)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 871/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2014 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie środków SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) wdrożonych przez Włochy w 2004 i 2009 r. na rzecz SACE BT S.p.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1501)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA