REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 755/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 756/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2014/30)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/455/WPZiB z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) wdrożonej przez Hiszpanię Taryfy dla energii elektrycznej w Hiszpanii: konsumenci (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7741)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie hiszpańskich taryf dla energii elektrycznej: dystrybutorzy SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06) wdrożona przez Hiszpanię (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7743)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4479)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2014 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4611)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1 na rok budżetowy 2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 747/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 i rozporządzenie (WE) nr 1184/2005

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 748/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ochronnych związanych z epidemiczną biegunką świń odnośnie do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie wprowadzania świń do Unii

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/449/WPZiB z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/450/WPZiB z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylająca decyzję 2011/423/WPZiB

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, chlormekwatu, cyflufenamidu, cyflutryny, dikamby, fluopikolidu, flutriafolu, fosetylu, indoksakarbu, izoprotiolanu, mandipropamidu, metaldehydu, metkonazolu, fosmetu, pikloramu, propyzamidu, piryproksyfenu, saflufenacylu, spinosadu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zastępujące załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do minimalnej częstotliwości analiz

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 744/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bœuf de Charolles (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 745/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 27 czerwca 2014 r. do dnia 4 lipca 2014 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/88/UE z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte przez Unię Europejską w ramach Podkomitetu ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych, ustanowionego Umową o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia przez Podkomitet swojego regulaminu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA