REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 734/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia powołanej Umową ustanawiającą stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia decyzji w sprawie wpisania do załącznika XVIII odpowiednich oznaczeń geograficznych chronionych na terytorium Stron

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2014/430/WPZiB z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 czerwca 2014 r. dotycząca formatu sprawozdań na temat krajowych programów wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4208)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.U. L 183 z 24.6.2014)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 731/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do zastąpienia Protokołu 3 do tej umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte przez Unię Europejską w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do zastąpienia Protokołu 3 do tej umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte przez Unię Europejską w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r. w odniesieniu do zastąpienia Protokołu nr 3 do tej umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Południowej Afryki w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4191)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 lipca 2014 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu cytykoliny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4252)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 lipca 2014 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu białka rzepakowego jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4256)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2014 r. udzielająca Republice Słowackiej i Zjednoczonemu Królestwu zezwolenia na zastosowanie odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4344)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2014 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zastosowania odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4355)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie mianowania przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego w Radzie ds. Nadzoru (EBC/2014/4)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady Ministrów AKP-UE nr 1/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 399/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatów Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 oraz Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 119 z 23.4.2014)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującego nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz.U. L 95 z 29.3.2014)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania odstępstw państwom członkowskim w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4164)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 729/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (wersja przekształcona)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 730/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 397/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 119 z 23.4.2014)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/222/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 119 z 23.4.2014)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA