REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady 2014/475/WPZiB z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Szwecji i uchylająca decyzję Komisji 97/370/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4946)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad ochrony konsumentów i graczy korzystających z usług hazardowych online i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi online

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin nr 131 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (AEBS)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 779/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie określenia uprawnień do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2014/2015

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 781/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca lipca 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 782/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUFOR RCA/4/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie akceptacji wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 lipca 2014 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2011/492/UE oraz zawieszająca stosowanie określonych w niej właściwych środków

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komisji Europejskiej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komisji Europejskiej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komisji Europejskiej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komisji Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Republiki Mołdawii do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4953)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2014 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 9 lipca 2014 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja nr 43/2014 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 kwietnia 2014 r. odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA